PRODATO Kung fu – Wing tsun kuen

  • Izdanje na srpskom jeziku 1978, strane 321. Velik format (30 x 21 cm), stanje odlicno.

Cena:   10 €
Oznaka artikla:   K 480

kung_fu_knjiga_1

kung_fu_knjiga_2

kung_fu_knjiga_3


Komentari su zatvoreni.