Mihail Petrov – 2 grafike

  • Original grafike pod poznatog slikara Mihail M. Petrov  (1902-1983). Dimenzije sa ramom 42 x 36 cm, bez rama 30 x 25 cm.

Cena:   dogovor
Oznaka artikla:   SL 313

petrov_2grafike_1

petrov_2grafike_2

petrov_2grafike_3

petrov_2grafike_4


Komentari su zatvoreni.