Kraljevina Srba Hrvata Slovenca – RRR

  • Original izdanje iz 1927 godine. U dobrom stanju sa svim dodacima i mapama, ali  hrbat otpada.

  • Dimenzije 32 x 25 cm, strane oko 200.

Cena: 50 €
Oznaka artikla:  K 61

kraljevina_shs_01

kraljevina_shs_02

kraljevina_shs_03

kraljevina_shs_04


Komentari su zatvoreni.