Swiss ski team – kapa sa potpisima

  • Svajcarska skijaska kapa sa potpisima reprezativaca.

Cena:  7 €
Oznaka artikla:  O 62

swiss_kapa_1 swiss_kapa_2


Komentari su zatvoreni.