Jasba Germany keramika cinija

  • Umetnicka keramika iz 50-ih godina prosloga veka. Dimenzija 25 x 18 cm, bez ostecenja.

Cena:  10 €
Oznaka artikla:  PKS 842

jasba_cinija_1

jasba_cinija_2

jasba_cinija_3


Komentari su zatvoreni.