Prirucnik za obuku sportskog pilota (1963)

  • Izdanje Vazduhoplovnog Saveza Jugoslavije, Beograd 1963. Korica sa ostecenjima kao na slikama, par listova izlazi, vecih dimenzija 29 x 20 cm.

Cena:  30 €
Oznaka artikla:  K 585

pilota_prirucnik_1

pilota_prirucnik_2

pilota_prirucnik_3

pilota_prirucnik_4


Komentari su zatvoreni.