Bogorodica Ljeviska

  • Izdanje Beograd 1975, strane 148, dimenzija 30 x 24 cm, u jako ocuvanom stanju.

Cena:  20 €
Oznaka artikla:  K 603

bogorodica_ljeviska_1

bogorodica_ljeviska_2

bogorodica_ljeviska_3

 


Komentari su zatvoreni.