Dicta et regulae iuris – latinske izreke

  • Izdanje Savremena Administracija 1984, strane 589, dimenzija 20 x 15. U ocuvanom stanju, bez ostecenja i skrabanja.

Cena: 7 €
Oznaka artikla:  K  600

dicta_latinske_izreke_1

dicta_latinske_izreke_2

dicta_latinske_izreke_3

 


Komentari su zatvoreni.