Isak Asimov – Zivot u svemiru

  • Izdanje Jugoslavija-Beograd (1980), strane 349, diemenzije 24 x 16 cm.

Cena:   5 €
Oznaka artikla:   K 338

asimov_zivot_svemiru_1

asimov_zivot_svemiru_4

asimov_zivot_svemiru_5

asimov_zivot_svemiru_6


Komentari su zatvoreni.