Poznavanje traktora

  • Autor Lucic, Izdanje Novi Sad 1959, strane 344, dimenzije 21 x 15 cm.  Knjiga je u dobrom stanju samo telo  se odvaja od hrbata.

Cena:   13 €
Oznaka artikla:   K  350

poznavanje_traktora_1

poznavanje_traktora_2

poznavanje_traktora_3

poznavanje_traktora_4

poznavanje_traktora_6


Komentari su zatvoreni.