Kombinovana tehnika – Krstic

  • Autor akademski slikar Krstic. Slika je radjena na specijalnoj 240 gr papirnoj podlozi. Dimenzije sa ramom 53 x 38 cm.

Cena:  35 €
Oznaka artikla:  SL 88

krstic_brod-_01

Pogledajte detalje


Kombinovana tehnika – Krstic

  • Autor akademski slikar Krstic. Slika je radjena na specijalnoj 240 gr papirnoj podlozi. Dimenzije sa ramom 53 x 38 cm.

Cena:  35 €
Oznaka artikla:  SL 87

krstic_piramida_01

Pogledajte detalje