Amiga buch – 1992

  • Izdanje 1992 – jezik nemacki, strane 1016, dimenzije 21 x 15 cm.

Cena:   8 €
Oznaka artikla:   K  306

amiga_buch_1

Pogledajte detalje


Gastroenterologija

  • Izdanje Naucna knjiga Beograd. Tvrd povez, 909 strane, format 30 x 21 cm.

Cena:   7 €
Oznaka artikla:   K  307

gastroenterologija_1

Pogledajte detalje


Interna medicina

  • 25. americko izdanje 1988 Beograd. Tvrd povez, 1568 strane, format 27 x 20 cm.

Cena:   15 €
Oznaka artikla:   K  308

 

interna_medicina_2 Pogledajte detalje


Mitologija – ilustrirana enciklopedija

  • Autori Richard Cavendish i Trevor O. LIng, Izdavac Mladost 1982 – Latinica, strane 303, dimenzije 30 x 23 cm.

Cena:   15 €
Oznaka artikla:   K  301

mitologija_enciklopedija_1

Pogledajte detalje


Olovni kristal – pepeljara

  • Cinija-pepeljara dimezije precnika 15 cm.  Graviran olovni kristal,  rucni rad,  neostecen.

Cena:   25 €
Oznaka artikla:   PKS  480

kristal_pepeljara2_1

Pogledajte detalje


Gustav Dore – Biblija

  • 230 ilustracija, Izdanje 1981 – Latinica, strane 478, dimenzije 31 x 24 cm.

Cena:   25 €
Oznaka artikla:   K  302

biblija_dore_1

Pogledajte detalje


Olovni kristal – pepeljara

  • Cinija-pepeljara dimezije precnika 15 cm.  Graviran olovni kristal, rucni rad, neostecen.

Cena:   25 €
Oznaka artikla:   PKS  479

kristal_pepeljara1_1

Pogledajte detalje


Olovni kristal – pepeljara

  • Cinija-pepeljara dimezije precnika 15 cm.  Graviran olovni kristal, rucni rad, neostecen.

Cena:   20 €
Oznaka artikla:   PKS  489

kristal_pepeljara3_1

Pogledajte detalje


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 100 »