Golgota i vaskrs Srbije 1916-1918

  • Izdanje Beograd 1971, strane 432, dimenzija 31 x 25 cm, bogato ilustrovano.

Cena:   10 €
Oznaka artikla:   K  380

golgota_srbije_1

golgota_srbije_3

golgota_srbije_5


Komentari su zatvoreni.