Jugoslavija turisticka enciklopedija

  • Izdanje Beograd 1958 , dimenzija 29 x 20 cm, strane 618 + 543. Na koricama sitna ostecenja, unutrasnjost odlicno ocuvan, sa svima mapama.

Cena:  20 €
Oznaka artikla:  K 570

turisticka_enciklopedija_1

turisticka_enciklopedija_2

turisticka_enciklopedija_3

turisticka_enciklopedija_4


Komentari su zatvoreni.