Nagy Wien lovacki sesir

  • Najpoznatija manufaktura za izradu sesira Nagy u Becu. Sesir je odlicno ocuvan, odgovovara za manjeg obima glava.

Cena: 25  €
Oznaka artikla:  KOL 274

nagyi_sesir_1

nagyi_sesir_2

nagyi_sesir_3


Komentari su zatvoreni.