Original biskopski plakat – KOSA

  • Hair – Kosa 1980, dimenzije 69 x 49 cm, u solidnom stanju.

Cena:  8  €
Oznaka artikla:  KOL 11

plakat_kosa


Komentari su zatvoreni.