Pejsaz – potpisan

  • Stara slika na kartonu pod staklom, potpisan. Dimenzije sa ramom 40 x 32 cm.

Cena:  25 €

Oznaka artikla:  SL 18

pejzaz_potpis_01

pejzaz_potpis_02

pejzaz_potpis_03


Komentari su zatvoreni.