Pjer Krizanic – 133 Karikature

  • Izdanje 1947-Beograd , strane 150 cirilica,  dimenzije 30 x 24 cm.

Cena:   9 €
Oznaka artikla:  K  208

pjer_karikature_1

pjer_karikature_2

pjer_karikature_3


Komentari su zatvoreni.