Rusko – srpski recnik

  • Izdanje Moskva – 1966, strane 784, dimenzije 22 x 15 cm.

Cena:   10 €
Oznaka artikla:   K 264

rusko_srpski_recnik_1

rusko_srpski_recnik_2

rusko_srpski_recnik_3


Komentari su zatvoreni.