Srpsko Narodno Pozoriste 1861-1986

  • Izdanje Novi Sad 1986, strane 709, dimenzija 25 x 16 cm, ilustrovano crno-belo.

Cena:  10 €
Oznaka artikla:  K 576

Clipboard1

narodno_pozoriste_2

narodno_pozoriste_3

4


Komentari su zatvoreni.