Hadži Dušan Mašić – grafika

  • Presovana seriografija-grafika, potpisan, ciklus Vizantija.
    Radi se o prvom primerku od ukupnog 6 komada.

  • Dimenzije 63 x 48 cm.Hadži Dušan Mašic (1935-2008), akademski vajar i graficar. Njegovi radovi sa svojim metaforickim grafikama i arhiktetonskim crtežima obišli su svet od Sombora, Ecke, diljem Evrope do dalekog Japana.

Cena:   65 €
Oznaka artikla:    SL  256

masic_grafika_1

masic_grafika_3

űmasic_grafika_4ű