Pelikano P465 naliv pero

  • Redak model  naliv pera PELIKANO,  Made in Germany, proizvodnja izmedju  1973-1979 godine. Dimenzija 13.1 cm, u ispravnom I ocuvanom stanju.

Cena:  20 €
Oznaka artikla:  KOL  603

1

Pogledajte detalje