Ulje na lesonitu – potpisan

  • Potpisana stara slika, ulje na lesonitu. Dimenzije sa drvenim ramom 58 x 43 cm.

Cena:   50 €
Oznaka artikla:  SL  124

jesen_ulje_01

Pogledajte detalje